Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama

Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama #prekinimošutnju 2019.

Kampanja se provodi kako bi se upozorilo na nasilje nad ženama i djevojčicama. SOIH – Mreža žena s invaliditetom se uključuje u kampanju s naglaskom na problem institucionalnog nasilja nad ženama s invaliditetom.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize podržava kampanju.

http://www.roda.hr/…/milijarda-ustaje-protiv-nasilja-nad-ze…

Skip to content