Međunarodni dan osoba invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinac

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetomMeđunarodni dan osoba invaliditetom obilježava se temom “Osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti”.

Ova tema je usredotočena na osnaživanje osoba s invaliditetom za inkluzivni, ravnopravni i održivi razvoj predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030. – Program globalnog razvoja do 2030. u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG).

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Republici Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Savezi i udruge osoba s invaliditetom obilježavanju Međunarodni dan osoba s invaliditetom, organizirajući okrugle stolove, konferencije, edukacije i koncerte predstavljajući mogućnosti i dostignuća osoba s invaliditetom.

Skip to content