MDOMSP raspisalo poziv za sudjelovanje u radu Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije

AsistentMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) raspisalo je poziv za sudjelovanjem u radu Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije. Potrebe za osobnim asistentima među osobama s invaliditetom jedna su od “najvrućih” tema među osobama s invaliditetom. Za pretpostaviti je da će interes za sudjelovanjem u radu ovog Odbora biti velik, zbog toga tekst poziva prenosimo u cijelosti.

Na temelju točke 3. i 4. Odluke o načinu postupanja pri odabiru korisnika za uslugu osobne asistencije čije pružanje će se sufinancirati iz sredstava Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020. (KLASA: 011-02/16-01/11; URBROJ: 519-03-3-2-1/3-16-1 od 14. listopada 2016. godine), Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje

JAVNI POZIV

za sudjelovanje u radu Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju dolje navedene uvjete, da se jave na ovaj Poziv radi sudjelovanja u radu odbora koji će utvrđivati da li osobe s invaliditetom prijavljene od strane udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom ispunjavaju uvjete za uslugu osobne asistencije. Rad odbora odvijat će se u razdoblju od 2. do 10. studenoga 2016. godine.

Za potrebe procjene uvjeta za uslugu osobne asistencije osnovat će se višečlani odbori zasebno za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s mentalnim oštećenjem.

Kandidati koji se mogu prijaviti na poziv moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

– doktor medicine – specijalist psihijatrije s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti,

– doktor medicine – specijalist neurologije s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti,

– doktor medicine – specijalist fizikalne medicine s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti,

– diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci,

– stručnjak iz područja edukacijske rehabilitacije s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci,

– predstavnik udruge osoba s invaliditetom,

– predstavnik udruge koja djeluje u korist osoba s invaliditetom.

Uz prijavu, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  • Životopis iz kojeg je vidljivo iskustvo u radu
  • Presliku diplome kojom se potvrđuje odgovarajuća stručna sprema (ne odnosi se na predstavnike udruga osoba s invaliditetom i predstavnike udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom)
  • Dokaz kojim se potvrđuje da je osoba član udruge (samo za predstavnike udruge osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom)

Pozivaju se kandidati da se prijave Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na e-mail: udruge@mspm.hr, najkasnije do 28. listopada 2016. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Skip to content