Materijali za Skupštinu HSUCDP – Zagreb, 21.03.2013.

Poštovani predstavnici udruga, materijale možete preuzeti tako da strelicom miša odaberete sliku dokumenta i kliknete na nju. Kada se dokument otvori, možete ga pregledavati ili spremiti na svoje računalo. Za spremanje na računalo, na otvorenom dokumentu kliknite desnom tipkom miša i odaberite opciju Spremi stranicu kao … , ili, ovisno o Internet pregledniku kojeg koristite, u gornjoj traci odaberite dugme za spremanje (ikona diskete ili ikona na kojoj je prikazana strelica okrenuta prema dolje).

Dokument možete spremiti na svoje računalo i tako da desnom tipkom miša kliknete na naziv dokumenta (ispod slike) i odaberete opciju Spremi poveznicu kao …

Molimo da sve eventualne primjedbe na prijedloge Statuta i Etičkog kodeksa pošaljete stručnoj službi Saveza kako bi se što bolje pripremila Skupština.

Skip to content