Konferencija Savez udruga za autizam

KORACI NA PUTU DO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Konferencija Saveza udruga za autizam Hrvatske

-30. studenog 2018, Zagreb-

Konferencija Savez udruga za autizamSavez udruga za autizam Hrvatske, dana 30. studenog 2018., održao je konferenciju pod nazivom Koraci na putu do jednakih mogućnosti. Tema konferencije bila je podjela iskustava u pristupu podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, isticanje dobrih praksi u djelovanju civilnog društva te ukazivanje na izazove koji se nameću na putu ostvarenja jednakih mogućnosti. Na simpoziju su sudjelovali predstavnici udruga i saveza osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila Lidija Penko, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske. Pri najavi radnog dijela konferencije navela je koordinaciju rada i komunikaciju između udruga i lokalne zajednice te resornih ministarstava kao vodeći problem u ostvarenju ciljeva organizacija civilnog društva.

Radni dio konferencije je započeo prezentiranjem izazova i iskustava osnivanja i vođenja stambenih zajednica od strane Slavice Dujmović, predsjednice Udruge za autizam – Zagreb, te Ivane Topolovec, voditeljice stambenih zajednica Udruge za autizam – Zagreb. Opisan je tijek osnivanja stambenih zajednica počevši s prvom životnom zajednicom u mjestu Mostarima koja je brojala šest stanara. Sustavom skrbi koji pokriva više segmenata ostvarenja kvalitete života, te suradnjom s lokalnom zajednicom, za korisnike je osigurano deset asistenata i dvanaest svakodnevno aktivnih volontera. Vrijedi istaknuti kako je za navedeno, Slavica Dujmović dobila nagradu za životno djelo Tomislav Špoljar koju dodjeljuje Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.

Zatim je uslijedio segment rasprave o inovativnim rješenjima razvoja civilnog društva i volonterskih programa. Darko Ciglar, voditelj programa regionalnog razvoja NZRCD OCD za SZ Hrvatsku govorio je o metodama efikasnijeg djelovanja civilnog društva putem veće razine samoorganizacije, prepoznavanja prioriteta te pojačane vidljivosti. Ukazao je na loš imidž civilnog sektora u javnosti te potrebu za promjenom pristupa civilnih organizacija ka većem fokusu na trajne usluge i trajne promjene. Dalibor Kuhta, predsjednik izvršnog odbora Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća istaknuo je snažnu bazu od 40-tak volontera na kojima se bazira njihov program koja je ostvarena kvalitetnom suradnjom s lokalnom zajednicom.

Konferencija je nastavljena panel raspravom u kojoj su stručnjaci govorili o multisektorskoj podršci osobama s invaliditetom. Prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar je prikazala rad Kabineta za poremećaje iz spektra autizma na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Istaknula je kako su odrednice rada Kabineta rano otkrivanje, procjena potreba djece i programi rane intervencije. Kroz suradnju sa stručnjacima, organizirane edukacije i naglaskom na individualne potrebe, ostvaren je pomak u sve ranijoj dijagnozi. Na navedeno se nadovezao doc. prim. dr. sc. Ivan Begovac dr. med., te je upozorio na potrebu za većim brojem stručnjaka u procesu davanja dijagnoze i ukazao na nuždu za primjenom nove terapije kod liječenja poremećaja iz autističnog spektra. Dr. sc. Tomislav Benjak dr. med., iz Hrvatskog zavoda javno zdravstvo, govorio je o epidemiologiji poremećaja iz autističnog spektra pri čemu je istaknuo trend stalnog porasta prevalencije poremećaja iz autističnog spektra. Problem nedostatne dijagnostike iz perspektive roditelja opisala je Snježana Čop, predsjednica Udruge za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići. Napomenula je kako nedostatak stručnog osoblja onemogućava kvalitetnu terapiju.

U zaključnom dijelu konferencije koji se bavio stresom roditelja i važnosti podrške u obitelji, Ivana Buljan Babić mag. psych. i Lea Črček, voditeljica programa „Mama i tata – znaju i stignu“ Saveza udruga za autizam Hrvatske, govorile su o važnosti socijalne podrške kao snažnog zaštitnog učinka od stresa te koristima izmjene iskustava kod roditelja u svrhu novih znanja i stjecanja perspektive na probleme drugih.

Konferencijom su otvorena brojna pitanja o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom te je ukazano na primjere dobrog rada poput stambenih zajednica i podrške obiteljima. Upozoreno je na trendove u prepoznavanju poremećaja iz autističnog spektra te metode dijagnostike i terapije. Svime navedenim, stvoren je dodatni temelj za rad u poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Ispred Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize na konferenciji je sudjelovao Benjamin Petrović, stručni suradnik.

Skip to content