Konferencija Zajedno znanjem

Udruga MoSt, kao Centar znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, okupila je 12. i 13. svibnja 2022. godine, na konferenciji „Zajedno znanjem“, stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz Republike Hrvatske, među kojima je i 8. Centar znanja u čijem sastavu djeluje i HSUCDP.

Osnovni cilj Konferencije je otvoren i glasan razgovor o rastućem problemu siromaštva i socijalne isključenosti iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima društvenih djelovanja. Cilj je doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, kao i boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine.

Dopredsjednica SOIH-a, Marica Mirić na Konferenciji je u ime 8. Centra znanja predstavila zajedničke Kampanje “Je li osobama s invaliditetom u RH pristupačno stanovanje lutrija” i “Inkluzija je ljudsko pravo”.

Program održane Konferencije vidljiv je na slici ispod.

Program

Skip to content