Identitet, integritet i realitet!

6. Simpozij socijalnih radnika: Profesija socijalnog rada: Identitet, integritet i realitet
6. Simpozij socijalnog radaŽivimo u vremenima obilježenim krizom, u prvom redu onom ekonomskom, čije posljedice ljudi osjećaju u svakodnevnom životu. Na globalnoj razini, ali i u hrvatskom kontekstu možemo govoriti o porastu socijalnih problema, nejednakostima u društvu, nezaposlenosti, eroziji društvenih vrijednosti, socijalnih i ekonomskih prava, međusobnoj otuđenosti i manjku tolerancije. U takvim društvenim okolnostima i profesija socijalnog rada suočava se s brojnim izazovima, novim odgovornostima, a postojećih resursa je sve manje. U ožujku 2012. godine objavljen je dokument Globalni program za socijalni rad i socijalni razvoj (Globalni socijalni program) koji je proizašao kao rezultat zajedničke inicijative tri međunarodne organizacije koje zastupaju praksu socijalnog rada (IFSW), edukaciju socijalnog rada (IASSW) i socijalni razvoj (ICSW). Ovaj program nastao je kao odgovor socijalnih radnika na aktualni politički, gospodarski, kulturni i društveni kontekst koji ima nejednake posljedice za globalne, nacionalne i lokalne zajednice, kao i negativan utjecaj na ljude. U programu se ističe uloga socijalnog rada u organiziranju, zagovaranju i podržavanju struktura i sustava koji omogućuju ljudima da preuzmu moć i kontrolu nad vlastitim životom i osobnim interesima. Postavlja se pitanje na koji način socijalni radnici u našem kontekstu mogu djelovati s ciljem ostvarenja ovako postavljene uloge profesije? Također, pitanje je imaju li socijalni radnici  u ovom trenutku, s obzirom na svoj profesionalni status u društvu, resurse, snage, volje i unutarnjeg jedinstva krenuti u smjeru promjena koje su navedene, u Globalnom socijalnom programu? Nerijetko možemo čuti kako se socijalni radnici osjećaju nezaštićenima od sustava u kojem rade, u kojem imaju velike zakonske ovlasti i odgovornosti, no ne i transparentnu zaštitu od strane sustava, što kod mnogih pridonosi osjećaju nesigurnosti, nezadovoljstva, rezignacije. Usprkos tome glavnina socijalnih radnika iznimno je privržena vrijednostima svoje profesije te u danim okolnostima profesionalno obavljaju svoje zadatke u skladu s interesima i potrebama korisnika, radeći u različitim organizacijama unutar i izvan sustava socijalne skrbi.

Upravo su pitanja o novim profesionalnim odgovornostima u sadašnjem društvenom kontekstu bila povod organiziranju Simpozija posvećenog profesiji socijalnog rada. Neke od tema koje se u tom kontekstu sve više nameću prikazano je na Simpoziju tražeći odgovor na pitanja: koja je uloga socijalnih radnika u društvu; koliko je moguće u današnjem trenutku u kojem se nalazi profesija socijalnog rada, raditi posao socijalnog radnika s punim identitetom i integritetom; je li socijalni rad instrument socijalne politike ili partner u kreiranju mjera; koja je stvarna moć socijalnih radnika u sustavima u kojima djeluju; postoji li potreba za jačanjem profesionalnog identiteta, razrješavanje uloge i odgovornosti socijalnog radnika kao i uspostavljanje profesionalnih granica.

Na simpoziju su održana plenarna predavanja, okrugli stolovi, izlaganja, radionice i poster prezentacije pri čemu su sudionici simpozija imali prilike čuti i vidjeti radove u kojima se analizirala i propitivala uloga profesije socijalnog rada u društvu, kao i percepcija profesije od strane korisnika i javnosti. Potaknuo je kritičko promišljanje i analizu položaja profesije socijalnog rada u društvu te ponudio konstruktivne smjernice u cilju pozitivnih promjena.

Recimo i to da je na simpoziju sudjelovalo 400 socijalnih radnika iz cijele Republike Hrvatske.

Simpozij soc rad plakat

Skip to content