featured

EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI – KAMPANJA ZA DIGITALNU PRISTUPAČNOST

središnji državni ured
povjerenik za informacije
europski tjedan mobilnosti
8 centar znanja
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

U okviru Europskog tjedna mobilnosti predstavnici 8. Centra znanja, Povjerenik za informiranje i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva pokreću Kampanju za primjenu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora čiji je cilj popularizirati pojam digitalne pristupačnosti u javnosti.

Nakon donošenja Direktive EU 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, RH je pristupila donošenju Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zakon obvezuje na digitalnu pristupačnost tijela javnog sektora koja su navedena kao obvezna uskladiti programska rješenja sukladno standardima digitalne pristupačnosti.

Time trebaju osigurati:

mogućnost opažanja, što znači da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje

operabilnost, što znači da se sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora moći upravljati

razumljivost, što znači da informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi i

stabilnost, što znači da sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih mogu pouzdano tumačiti različiti korisnički programi, uključujući pomoćne tehnologije kojima se služe osobe s invaliditetom, kako bi korisnici uvijek imali pristup sadržaju.

Tijela javnog sektora dužna su uskladiti mrežne stranice do 23. rujna 2021. godine.

U nedjelju, 22. rujna 2019. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize kao dio 8. Centra znanja uključio se u obilježavanje Kampanje na Cvjetnom trgu na organiziranom štandu u Zagrebu. Kampanja je popraćena očekivanom pažnjom od strane građana kao i medija kojima su se obratili Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje, te Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Bila je to ujedno prilika da predstavnici pojedinih skupina osoba s invaliditetom (osobe s motoričkim teškoćama, osobe s oštećenjem vida, osobe s oštećenjem sluha i drugih vrsta oštećenja) naglase što za pojedinu kategoriju znači digitalna pristupačnost.

ZAŠTO MREŽNE STRANICE UČINITI PRISTUPAČNIMA?

Zato, jer u Republici Hrvatskoj živi 12,4% osoba s različitim vrstama invaliditeta.

Zato, jer će pružene informacije biti razumljive i dostupne čime će se zadovoljiti četiri ključna načela: uočljivost, operabilnost, razumljivost, stabilnost.

Skip to content