naslovna

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF) održao webinar na temu „Kako komunicirati s medijima“

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize sudjelovao je 20. ožujka 2020. godine kao članica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) na webinaru za članove European Disability Forum-a skr. EDF na temu „Kako komunicirati s medijima“.
Europski forum osoba s invaliditetom krovna je organizacija osoba s invaliditetom koja zagovara interese više od 100 milijuna osoba s invaliditetom u Europi. Jedinstvena su platforma koja okuplja reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom iz cijele Europe. EDF je snažan, ujedinjeni glas osoba s invaliditetom u Europi.

Cilj webinara bio je pružiti prikaz rada novinara u odnosu na civilno društvo te upoznati sudionike s najboljim načinima, odnosno kanalima prenošenja poruka novinarima te formama putem kojih će te poruke na efikasan način doći u medije. Druga je perspektiva bila ona pripadnika civilnog društva, u svrhu podjele iskustava vezano uz prenošenje poruka organizacija civilnog društva putem medija, odnosno teškoća s kojima se svakodnevno susreću u komunikaciji s medijima. Govornici su bili Jack Parrock (novinar, TV kanal Euronews) i Karolina Kozik (Sektor za prava osoba s invaliditetom, Human Rights Watch).

Iako je webinar bio fokusiran prvenstveno na medije s područja EU, problematika o kojoj se raspravljalo primjenjiva je na mnogo širem području. Glavna pitanja koja su bila zastupljena odnose se na činjenicu da s godinama u medije dolazi sve veći broj poruka s nezamislivo širokom tematikom te nema dovoljno novinara koji bi mogli obraditi sve informacije koje do njih svakodnevno pristižu. Iz navedenog razloga, postavlja se temeljno pitanje vezano uz organizacije civilnog društva: kako osigurati da medijske organizacije obrate pažnju na njihove poruke i osiguraju njihovo efikasno širenje u javnom prostoru te na koji način kontaktirati novinare i potaknuti ih da pitanja važna za osobe s invaliditetom počnu smatrati temom kojom se treba kontinuirano baviti.

S novinarske strane, istaknuto je kako vijesti moraju biti vrlo jasne i sažete, budući da s obzirom na opseg posla svakog novinara, jedino takve vijesti mogu biti prepoznate i dobiti šansu da budu objavljene u medijima. Od strane Human Rights Watch-a, istaknuto je kako su publikacije pripadnika civilnog društva često previše opsežne da bi ih mediji mogli efikasno prenositi te je zaključeno kako se u vidokrug novinara može ući samo kratkim i upečatljivim pričama, prilikom čega je vrlo poželjno koristiti se brojkama, osobnim pričama i iskustvima te slikama. Također je zaključeno kako je neophodno razviti dobre odnose s ciljanim medijima i kontinuirano im slati obavijesti o predstojećim aktivnostima.

Rasprava je bila naročito korisna u pogledu efikasnog plasiranja informacija u medije i razvoja strategija koje osiguravaju da mediji čuju potrebe osoba s invaliditetom, pravodobno reagiraju na apele organizacija civilnog društva te posljedično ustupe više medijskog prostora temama važnim za osobe s invaliditetom.

 

slika 1

Skip to content