Europski akt o pristupačnosti proizvoda i usluga (European Accessibility Act)

Zašto?
Oko 80 milijuna građana Europske unije pogođeno je nekom vrstom invaliditeta. Pristupačnost je preduvjet za osiguravanje njihovih punih potencijala u društvu. Cilj je predložene direktive poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta jer bi se poduzećima olakšalo prekograničnu prodaju pristupačnih proizvoda i usluga. Zajednički zahtjevi za pristupačnost primjenjivat će se i u okviru pravila EU-a za javnu nabavu i upotrebu fondova EU-a. Tom će se inicijativom poticati inovacije te će se povećati ponuda takvih proizvoda i usluga. Većina zemalja Europske unije ratificirala je UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom čime su se obvezale na oblikovanje zakonske regulative vezano uz pristupačnost (Članak 9. Konvencije).
Europska komisija predložila je Europski akt o pristupačnosti kako bi se smanjile razlike između država članica i utvrdili zajednički zahtjevi na razini Europske unije za određene proizvode i usluge.
Obuhvaćeni proizvodi i usluge pažljivo su odabrani uz savjetovanje s građanima, organizacijama civilnog društva i poduzećima. To su, među ostalim, bankomati i bankarske usluge, osobna računala, telefoni i televizijski uređaji, usluge telefonije i audiovizualne usluge, prijevoz, e-knjige i e-trgovina.
Europskim aktom o pristupačnosti olakšat će se proizvođačima i davateljima usluga izvoz proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahtjeve EU-a jer ih neće morati prilagođavati različitim nacionalnim pravilima. Time će se posebno pomoći malim poduzećima da potpuno iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta.
Osobe s invaliditetom imat će koristi od veće ponude pristupačnih proizvoda i usluga po povoljnijim cijenama. Ta poboljšana ponuda bit će korisna i starijim građanima koji imaju slične potrebe u pogledu pristupačnosti, kao i svim drugim osobama koje se suočavaju s poteškoćama zbog posljedica nesreće, kratkotrajne bolesti ili neugodnog okruženja prouzročenog slabim osvjetljenjem ili visokom razinom buke. Time će se proširiti aktivno sudjelovanje u društvenom životu, uključujući obrazovanje i zapošljavanje, te stvoriti više mogućnosti za samostalnost i pokretnost.
O Europskom aktu o pristupačnosti trenutno se raspravlja u Europskom parlamentu. Nedavno objavljeni nacrt izvještaja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača uzrokovao je zabrinutost organizacija koje se bore za socijalna prava i prava osoba s invaliditetom. Objavljeni nacrt izvještaja značajno je umanjio prijedloge Akta zbog čega isti neće donijeti pozitivnu promjenu u živote građana Europske unije. Brojne organizacije kao što su Inclusion Europe i European Disability Forum okupile su se 6. ožujka ispred zgrade Europskog parlamenta u mirnom prosvjedu zahtjevajući usvajanje prvobitnog Europskog akta o pristupačnosti.

Skip to content