Naslovna

Edukacija o neovisnom življenju o članku 19. KPOSI – Foruma virtualnog učenja o KPOSI“

Dana 27.5.2021. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH je putem Zoom platforme organizirala drugi dio „Edukacije o neovisnom življenju o članku 19. KPOSI – Foruma virtualnog učenja o KPOSI“ s ciljem predstavljanja članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Edukaciju je otvorio dr. Zorislav Bobuš pozdravnim riječima upućenim svim sudionicima, nakon čega su predstavljene tehničke upute edukacije. Potom je Marica Mirić iz SOIH-a, predstavila ključne elemente članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Objašnjeno je kako Države potpisnice Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te uz poduzimanje djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovoga prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim na
inom života; pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice te važnost omogućavanja ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom.

Istaknuta je važnost omogućavanja neovisnog življenja osobama s invaliditetom, uključujući prilagodbu objekata i prostora namijenjenih općoj populaciji što može značajno doprinijeti povećanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Zato se države moraju odmaknuti od tradicionalnih pristupa dobrobiti prema osobama s invaliditetom i okrenuti se pristupima zasnovanima na pravima te trebaju razviti sveobuhvatne sustave prilagodbe koji jamče beneficije i pristup uslugama. Neovisno življenje je ključno za provedbu odredbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Skip to content