Projekti i programi

Edukacija korisnika usluge osobnog asistenta i osobnih asistenata u svrhu unapređenja kvalitete usluge osobne asistencije – faza II

Ministarstvo
hzz

U sklopu projekta „Osobna asistencija za osobe s invaliditetom“ koji se provodi u okviru Poziva, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II. financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u Zagrebu je 2. listopada 2019. održana edukacija za preostale korisnike usluge osobnog asistenta i osobnih asistenata u svrhu unapređenja kvalitete usluge osobne asistencije, a koji su s korištenjem usluge osobne asistencije započeli nešto kasnije.

Osobni asistenti su se kroz edukaciju upoznali s jednim od najvažnijih prava osoba s invaliditetom, pravom na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Kroz primjere iz svakodnevne prakse asistentima i korisnicima objašnjena je uloga osobnih asistenata i principi rada koji se odnose na pružanje usluge osobne asistencije kao i njihova prava i međusobne obveze.

Važan dio edukacije odnosio se na vještine komunikacije u sklopu kojeg su sudionici bili upoznati s osnovnim značajkama nenasilne komunikacije te s upotrebom „ja“ poruka u rješavanju sukoba i u svakodnevnoj komunikaciji. Voditelji edukacije, predstavnici Udruge osoba s invaliditetom Bubamara iz Vinkovaca koji imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju ove usluge, naglasili su da je postojanje usluge osobne asistencije jedan od osnovnih preduvjeta za samostalan život osoba s invaliditetom. Osobna asistencija omogućava osobama s invaliditetom vanjsku podršku, kojom kompenziraju stvari koje im se čine teške ili nemoguće u samostalnom životu. Na edukaciji su sudjelovali osobni asistenti, korisnici osobne asistencije i članovi njihovih obitelji. Ova druga faza predstavlja nastavak edukacije iz srpnja 2019. godine.

fondovi