E-Ucenje

Edukacija iz područja učenja na daljinu/e-učenja

E-Ucenje HSUCDP

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u sklopu 8. Centra znanja za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, dana 15.05.2018. krenula je edukacija za predstavnike saveza udruga osoba s invaliditetom iz područja učenja na daljinu/e-učenja u Sveučilišnom računalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (SRCE).

E-učenje obuhvaća proces obrazovanja (proces učenja i poučavanja) uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja doprinosi unapređenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

E-učenje odvijati će se kroz pet cjelina u trajanju šest dana.

Skip to content