Naslovna

Edukacija Forum teatra

U sklopu projekta “Kazalište na drugačiji način”, od 30.11. do 03.12.2021. djelatnica stručne službe HSUCDP sudjelovala je na trodnevnoj edukaciji o korištenju Forum teatra koju organizira Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom (SUMSI). Opći cilj projekta “Kazalište na drugačiji način” je otvaranje mogućnosti za kreativno izražavanje mladih osoba sa i bez invaliditeta te rješavanje problema povezanih s međuvršnjačkim nasiljem i diskriminacijom.

Edukacija se održala u Kući ljudskih prava pod vodstvom dramske pedagoginje Ivane Marijančić iz Udruge kreativan trening. Tijekom edukacije sudionici su prošli komunikacijske i timske dramske igre i vježbe, vježbe iz opusa rada Augusta Boala, kazalište slika, stvaranje forum-priča, pripreme za izvedbu te javnu interaktivnu izvedbu Forum kazališta.

Skip to content