Drugi dan edukacijskog programa u sklopu projekta „Inkluziv“

Drugog dana, 9. lipnja Mirela Stanić je održala savjetodavne i mentorske programe izgradnje kapaciteta HR u području menadžmenta neprofitnih organizacija koji su se sastojali od 5 modula: projektnog menadžmenta, financijskog menadžmenta, upravljanja volonterima, monitoringa i evaluacija te upravljanja kvalitetom. Nakon toga sudionicima je predstavila savjetodavne programe za razvoj transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji: Trening trenera rukovoditelja i zaposlenika iz liderskih vještina koji se sastojao od dva modula – organizacijske kulture i osnove leadershipa. Na kraju je Duje Prkut sudionike educirao o izradi i razvoju komunikacijskog plana dionika projekta.

Skip to content