naslovna

DISKRIMINACIJA NA RADNOM MJESTU

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize sudjelovao je dana 24. siječnja 2020. na poludnevnoj radionici o razumnim prilagodbama potrebnima osobama s invaliditetom u organizaciji Europske komisije na temu „Diskriminacija na radnom mjestu: kako u praksi ostvariti razumne prilagodbe“.

Radionica je obuhvaćala organizacije civilnoga sektora, poslodavce te predstavnike državnih i europskih institucija. Radionica se odvijala u okviru Antidiskriminacijske kampanje Europske komisije s naglaskom na prava i potrebe osoba s invaliditetom. Glavne teme obuhvaćene radionicom odnosile su se na: razumnu prilagodbu osobama s invaliditetom, najbolje prakse te moguće poteškoće na lokalnoj razini pri provedbi tih prilagodbi.

U skladu s Direktivom EU-a o jednakom postupanju pri zapošljavanju poslodavci moraju omogućiti razumnu prilagodbu zaposlenicima s invaliditetom u mjeri u kojoj takve mjere za organizaciju ne predstavljaju nerazmjeran teret.

Utvrđene su obveze povezane s razumnom prilagodbom, koje mogu uključivati tehnička rješenja poput stavljanja na raspolaganje određene opreme.

Razumna prilagodba je obveza i u skladu s člankom 5. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), čije su ugovorne stranke EU i sve njegove države članice. Prema Konvenciji razumna prilagodba znači „potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanja, koja ne predstavljaju nesrazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima”.

Više o navedenoj temi možete pogledati na sljedećim linkovima:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=1437&eventsId=1578&furtherEvents=yes

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=hr

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437

Skip to content