Dani otvorenih vrata

Dani otvorenih vrata udruga 2021.

Virtualna DOVU rasprava: “Krizna situacija = šansa za novi početak?”

Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih te otvaranjem vrata udruga svim zainteresiranim građanima. Svojim sudjelovanjem u aktivnostima udruga građani mogu steći uvid u široku lepezu aktivnosti koje udruge provode i dobiti poticaj za trajni aktivni angažman u svojim lokalnim zajednicama, bilo kao korisnici usluga ili kao volonteri. U okviru Dana otvorenih vrata udruga 2021. Ured za udruge organizira virtualnu raspravu s ciljem raspravljanja uloge organizacija civilnoga društva u izgradnji budućnosti Europe, kao i strategijama koje je potrebno poduzeti kako bi se krizna situacija pretvorila u priliku za novi početak.

Panelisti će raspravljati o budućnosti Europe i o mogućnosti uključivanja svih građana u odlučivanju i predlaganju novih rješenja, kao i o predviđenim mehanizmima za financiranje javnih politika koje su od značaja za organizirano civilno društvo u Republici Hrvatskoj. Rasprava će se održati virtualno. Snimka rasprave će naknadno biti dostupna na Youtube kanalu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize će za vrijeme trajanja Dana otvorenih vrata udruga 10.-12. lipnja 2021. g. promovirati svoje aktivnosti putem digitalne publikacije Virtus – Virtualni savjetnik „Reci NE elektorničkom nasilju“ namijenjene djeci i mladima.

Skip to content