Naslovna

Dan osobnih asistenata 2021.

  1. listopada obilježavamo Dan osobnih asistenata. Zbog svojeg invaliditeta osobe s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja. Doprinos tome je i nepristupačnost okoline i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice u kojoj još uvijek postoje predrasude, a ponekad dolazi i do diskriminacije osoba s invaliditetom.

Osobe koje pomažu osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji, a potpora im se pruža u vrijeme koje je pogodno osobama koje pomažu. Stoga je  neophodno potrebno osigurati osobama s invaliditetom podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kako bi bili socijalno uključeni te kako bi se njihova kvaliteta života unaprijedila.

UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom prvi je sveobuhvatni dokument koji je obvezujući i za RH od trenutka ratificiranja Konvencije. Poseban značaj u kontekstu socijalnog uključivanja ima članak 19. Konvencije: „Neovisno življenje i uključenost u zajednicu“ čime se priznaje pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe. RH se Konvencijom obvezuje poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšala osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i puno uključenje i sudjelovanje u zajednici, što je u skladu sa socijalnim modelom i modelom ljudskih prava.

Od ulaska RH u EU svi relevantni strateški dokumenti i prioriteti usklađuju se sa smjernicama strateških dokumenata EU. Prateći provedbu usluge osobne asistencije udruga članica Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, poučeni smo iskustvom da je usluga nezamjenjiva zbog toga što su osobe s invaliditetom postali kreatori svoga života i sami planiraju svoje aktivnosti. Time se povećala kvaliteta njihovog života, socijalna uključenost te omogućilo daljnje školovanje i planiranje zapošljavanja.

Pozivamo sve organizacije civilnoga društva koje pružaju uslugu osobne asistencije, a koje su zainteresirane za sudjelovanje u obilježavanju Dana osobnih asistenata da na određeni način u svojim organizacijama i lokalnoj zajednici odaju priznanje svojim osobnim asistentima te isto objave na svojim društvenim mrežama uz hashtag #DanOsobnihAsistenata.

Skip to content