Naslovna

Brošura za sadašnje i buduće studente s invaliditetom

U organizaciji Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za podršku u visokom obrazovanju izrađena je brošura za sve sadašnje i buduće studente s invaliditetom. U brošuri se mogu pronaći odgovori na pitanja vezana uz periode prije i nakon upisa visokog učilišta.

Prije upisa na studij moguće je između ostalog saznati kako se ispitna tehnologija na državnoj maturi može prilagoditi studentima s invaliditetom, postoje li prednosti pri upisu na studij te koja su prava na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima.

Nakon upisa studija u brošuri se mogu pronaći relevantne informacije o subvencioniranju troškova studija, prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza kao i podaci o individualnim oblicima potpora (asistencije, vršnjačke potpore).

Detaljnije informacije možete pročitati klikom na dokumente:
Brosura za sadašnje i buduće studente s invaliditetom – pdf
Brošura za sadašnje i buduće studente s invaliditetom – word

Skip to content