Brošura projekta „Inkluziv“

Brošura će sastojati od 5 modula: projektni menadžment, financijski menadžment, monitoring i evaluacija, upravljanje kvalitetom, upravljanje volonterima, leadership i coaching te organizacijska kultura i klima.

Skip to content