Brošura projekta „Inkluziv“

Kroz provedbu projekta „Inkluziv“, brošura je nastala kao rezultat prikupljenih podataka u upitniku procjene i analiziranom komunikacijskom planu.

Skip to content