naslovna

8. Centar znanja u suradnji s EDF-om proveo Trening mladih osoba s invaliditetom o neovisnom življenju

8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, u suradnji s Europskim forumom osoba s invaliditetom (EDF) uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održao je dana 7. listopada 2020. putem Zoom platforme. Značaj Treninga mladih osoba s invaliditetom o neovisnom življenju ogleda se u prijenosu specifičnih znanja o neovisnom življenju na području RH i drugim europskim zemljama sudionika Treninga.

Moderatorica Treninga bila je članica Foruma mladih EDF-a Sigridur Fossberg Thorlaciu, aktivistica u području ljudskih prava iz Islanda.

Uvodno izlaganje održao je predsjednik Foruma mladih EDF-a Kamil Goungor u kojem je predstavio sebe i svoje iskustvo neovisnog življenja. U izlaganju je istaknuo važnost članka 19. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao temelja za ostvarivanje prava na neovisno življenje te Opći komentar br. 5 o neovisnom življenju i uključenosti u zajednicu koji sadrži detaljno obrazloženje načina primjene članka 19. KPOSI.

U ostvarivanju prava na neovisno življenje naglasio je dvanaest bitnih sastavnica neovisnog življenja: svrsishodne i pristupačne informacije; primjereni dohodak; odgovarajuće i dostupne zdravstvene i socijalne usluge; u potpunosti pristupačan sustav prijevoza; potpuno pristupačan okoliš; odgovarajuće asistivne tehnologije i pomagala; dostupnost pristupačnog i prilagođenog stanovanja; adekvatno pružanje osobne asistencije; dostupnost inkluzivnog obrazovanja i osposobljavanja; jednake mogućnosti zapošljavanja; neovisno zagovaranje i samozastupanje te dostupnost usluge Peer Counselling. Kao posebno zanimljiv, u izlaganju istaknuo se film koji daje prikaz neovisnog življenja.

Loredana Disci, stručna suradnica za mlade EDF-a upoznala je sudionike treninga s mehanizmima ostvarenja neovisnog življenja kroz izlaganje o ulozi Alternativnog izvješća, Europskom semestru, mogućnostima korištenja EU fondova i značaju institucije pravobranitelja.

Predsjednica Foruma mladih SOIH-a Katarina Strunjak je uz osobno iskustvo neovisnog življenja predstavila SOIH te vrste osobnih pomagača u RH prema vrsti invaliditeta, način i mogućnosti uključivanja u uslugu osobne asistencije. Osvrnula se i na pristupačan prijevoz u Gradu Zagrebu te primjenu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Svoja iskustva u području neovisnog življenja predstavio je i Matthieu Chatelini, član Foruma mladih EDF-a, a posebno način osiguravanja usluge osobne asistencije u Francuskoj.

Na treningu je sudjelovalo preko 60 osoba koje su se putem platforme uključile u raspravu o neovisnom življenju u RH, a posebice o usluzi osobne asistencije.

Skip to content