16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama Okrugli stol Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, dana 12. prosinca 2018., održala je okrugli stol kojim je obilježen završetak Kampanje bijele vrpce – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Svrha okruglog stola bila je ukazati na potrebu za izmjenom Protokola o postupanju u slučaju nasilja nad ženama, analizirati postojeće službene dokumente te razgovarati o borbi protiv nasilja nad ženama s naglaskom na žene s invaliditetom. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici relevantnih ustanova, udruga i saveza osoba s invaliditetom.

Okrugli stol je pozdravnim govorom otvorila Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, istaknuvši značaj teme o kojoj će se raspravljati te ukazavši na dosadašnji napredak, ali i potrebu za daljnjim aktivnostima.

Pozdravnom govoru se pridružila Mirjana Juriša, izvršna direktorica Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, unutar čijeg se prostora okrugli stol i održao. Ukratko je predstavila trgovačko društvo „Znak tišine“ koje se kroz rad kafića Silent, pokazuje kao dobar primjer socijalnog poduzetništva. Naime, u kafiću Silent se zapošljavaju osobe s invaliditetom, gluhi i nagluhi konobari čime se potiče veće uključivanje osoba s invaliditetom te im se daje mogućnost zapošljavanja.

Okrugli stol je započeo predstavljanjem Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018.-2023. od strane Helene Štimac Radin, ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova. Istaknula je nedostatnu osviještenost u hrvatskoj javnosti o međunarodnim politikama o ravnopravnosti. U opisu trenutne, druge Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, navela je nekoliko ključnih ciljeva poput unaprjeđenja položaja žena s invaliditetom u obitelji, suočavanja s rodnim stereotipima, ostvarenja ravnopravnog pristupanja žena pravosudnom sustavu te veće zastupljenosti žena u političkom odlučivanju. Također je spomenuta Istanbulska konvencija kao dokument od izrazitog značaja u borbi protiv fizičkog, psihičkog, ekonomskog i seksualnog nasilja u obitelji.

U nastavku, riječ je preuzela Sandra Batlak, savjetnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Predstavila je formiranje nacionalnih i županijskih timova koji će djelovati kao posredna tijela u međuresornoj suradnji, sa zadatkom sprječavanja nasilja nad ženama. Sporazum o kreiranju nacionalnih timova potpisali su ministri iz ključnih ministarstva vezanih za tematiku nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Zatim je predstavnica Ženske sobe, Senka Sekulić Rebić, slušateljima održala predavanje o radu Ženske sobe i protokolima o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Pri tome je iznijela nekoliko alarmantnih podataka proizašlih iz istraživanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Tako je prema istraživanju ženske sobe čak 17% žena za života doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja, a njih 95% nikada nije prijavilo takva djela. Stoga Ženska soba nastoji djelovati kao posredno tijelo između žena koje su žrtve seksualnog nasilja i institucija te očekuje da institucije snose svoj dio odgovornosti u postupku ispunjavanja svojih obaveza.

U završnom dijelu okruglog stola, Ivana Kučina i Štefica Roginić su predstavile rad SOS telefona Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, putem kojeg se ostvaruje direktan kontakt sa ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja. Utvrđeno je kako su najzastupljeniji oblici nasilja nad ženama s invaliditetom psihičko i ekonomsko nasilje.

Nakon toga, Martina Mokus i Maja Bijelić iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, sudionicima okruglog stola su opisale ovogodišnji tijek provedbe kampanje 16 dana aktivizma koja je obilježena aktivnostima poput edukacija u vrtićima i školama, podjelom bijelih vrpci i letaka te uključenošću u lokalnu zajednicu.

Okrugli stol je bio kvalitetan prikaz rada u borbi protiv nasilja nad ženama, posebice ženama s invaliditetom, no isto tako uvid u potrebe za napretkom na brojnim poljima, poput bolje koordinacije rada, komunikacije s institucijama i nužnosti za edukacijom. Zaključeno je kako slijedi nastavak aktivnosti za razvojem svijesti o štetnosti i nedopustivosti nasilja nad ženama te za ostvarenjem ravnopravnog uživanja temeljnih prava i sloboda.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, sudjelovao je u provedbi aktivnosti predstavljanja „Kampanje bijele vrpce“ u lokalnoj zajednici. Predstavnici stručne službe HSUCDP, kroz interakciju s građanima, nastojali su informirati i senzibilizirati o problematici nasilja nad ženama te činjenici kako prostor za napredak u borbi protiv nasilja još uvijek postoji. Od strane građana je ostvarena pozitivna reakcija prema „Kampanji“ i inicijativi „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Ispred Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize na okruglom stolu je sudjelovao Benjamin Petrović, stručni suradnik.

Okrugli stol Zajednice saveza osoba s invaliditetom

Skip to content