sij. 26

Osnivački sastanak 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

U Zagrebu je 25. siječnja održan osnivački sastanak 2. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Članovi 2. saziva Stručnog savjeta kao predstavnici akademske zajednice i predstavnici organizacija, saveza i udruga osoba s invaliditetom, izabrani su na Javnom pozivu pravobraniteljice koji je bio raspisan u studenome, a okončan objavom rezultata u prosincu 2017. godine. Članovi Stručnog savjeta izabrani su na vrijeme od 12 mjeseci s trajanjem izbora od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Tijekom sastanka novo izabrani i ponovno izabrani članovi i članice, odnosno njihovi zamjenici i zamjenice, imali su se prilike upoznati s planom i programom rada za 2018. godinu, predstaviti sebe i svoje motive za prijavu i sudjelovanje u radu Stručnog savjeta, te sudjelovati u raspravi o temama koje se smatraju u ovom trenutku važnim za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj.

Continue reading

tra. 01

Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Sukladno člancima 3., 4., 21. i 22. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, broj 107/07), Vlada Republike Hrvazske objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona. Djelokrug i način rada pravobranitelja za osobe s invaliditetom utvrđen je Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom imenuje se na vrijeme od osam godina i može biti ponovno imenovan. Continue reading