Propisi

Ova stranica se nadopunjava.  Na ovoj stranici objavljivat ćemo sve relevantne propise vezane uz status i problematiku osoba s invaliditetom.

Zakon o socijalnoj skrbi 2012                 Zakon_o_socijalnoj skrbi_13

Zakon o socijalnoj skrbi               Zakon o socijalnoj skrbi
Datum donošenja: 8.3.2012.          Datum donošenja: 18.12.2013.
Objava: NN 33/12                           Objava: NN 157/13
Izmjene i dopune: NN 157/13

Obiteljski zakon                 Obiteljski zakon

Obiteljski zakon                            Obiteljski zakon
(pročišćeni tekst)                            Datum donošenja: 6.6.2014.
Datum donošenja: 22.7.2003.        Objava: NN 75/14
Objava: NN 116/03
Izmjene i dopune: NN 17/04,
136/04, 107/07, 57/11, 61/11,
75/14

Zakon o udrugama                 Zakon o udrugama

Zakon o udrugama                        Zakon o udrugama
(pročišćeni tekst)                            Datum donošenja: 6.6.2014.
Datum donošenja: 28.9.2001.        Objava: NN 74/14
Objava: NN 88/01
Izmjene i dopune: NN 11/02,
74/14