Projekti

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize od svog osnutka do danas uspješno je provodio mnoge projekte uključujući i brojne međunarodne stručne skupove i simpozije. Navest ćemo neke od projekata:

Naziv IPA – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II "Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju"
Vrsta 18-mjesečni projekt
Početak 21.06.2014.
Završetak 21.12.2015.
Opis Projekt je usmjeren na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti bolju ravnotežu između radnih i obiteljskih obaveza za obitelji koje skrbe za članove s teškoćama.

Naziv InPULS
Vrsta Trogodišnji program
Početak 01.06.2014.
Završetak 31.05.2017.
Opis Program je usmjeren na pružanje dvije socijalne usluge osobama s cerebralnom paralizom, ali i ostalim vrstama invaliditeta. Jedna podrazumijeva pružanje edukacije i stjecanje novih znanja za povećanje potencijala prilikom uključivanje na tržište rada kroz provedbu certificiranih informatičkih tečajeva, dok se druga odnosi na omogućavanje da primjenom suvremenih informacijskih tehnologija proces rehabilitacije učine individualnijim, prilagođenijim i učinkovitijim.

Naziv Uključeni – recimo stop isključenosti
Vrsta Jednogodišnji projekt
Početak 01.01.2014.
Završetak 31.12.2014.
Opis Projekt je usmjeren na osvještavanje šire javnosti o pravima osoba s cerebralnom paralizom i djece s teškoćama u razvoju, kao i na zagovaranje i promicanje njihovih jedinstvenih sloboda kroz dokumentarni film koji višeslojno prikazuje u kakvom životnom okruženju žive osobe s cerebralnom paralizom s području Grada Zagreba.
Naziv EDUKA – Edukacijsko rehabilitacije radionice za djecu s cerebralnom paralizom i teškoćama u razvoju
Vrsta Jednogodišnji projekt
Početak 01.01.2014.
Završetak 31.12.2014.
Opis Projekt je usmjeren na identifikaciju potencijala, podizanje razine motivacije za vježbanje i razvoj funkcionalnosti djece s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u razvoju kroz provjerene rehabilitacijske aktivnosti i metode.
Naziv ŠIRA – širimo inovativne rehabilitacijske aktivnosti
Vrsta Jednogodišnji projekt
Početak 01.01.2013.
Završetak 31.12.2013.
Opis Projekt je usmjeren na identifikaciju potencijala i razvoj funkcionalnosti djece s cerebralnom paralizom i teškoćama u razvoju kroz primjenu aktivnosti i suvremenih metoda skrbi i osiguravanja kvalitetne skrbi od strane roditelja, te poticanje djece na razvoj samostalnosti. S druge strane, aktivnosti su usmjerene i na razvoj sposobnosti roditelja uključene djece da aktivno pružaju kvalitetnu skrb svojoj djeci kako bi ona postala produktivni članovi lokalne zajednice te socijalno uključeni u sve aktivnosti kao i ostali vršnjaci.

Naziv PeThe – Osobni terapeut za djecu s cerebralnom paralizom
Vrsta Višegodišnji program
Početak 01.01.2013.
Završetak 31.12.2013.
Opis PeThe sustav je inovacija koja omogućava korisnicima da primjenom suvremenih informacijskih tehnologija proces rehabilitacije učine individualnijim, prilagođenijim i učinkovitijim. Radi se o interaktivnom sredstvu za provođenje individualnih terapeutskih vježbi i praćenje napretka u savladavanju tih vježbi, koje funkcionira na principu senzora koji očitava tjelesne pokrete korisnika i pritom uspostavlja sinkronizaciju između korisnika i fizioterapeuta.

Naziv Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada
Vrsta Trogodišnji program
Početak 01.06.2011.
Završetak 31.05.2014.
Opis Program je usmjeren na stjecanje novih znanja i vještina, te povećanje potencijala osoba s cerebralnom paralizom i ostalim vrstama invaliditeta za uključivanje na tržište rada kroz provedbu certificiranih informatičkih tečajeva.