Stručna služba

Prema Statutu Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, zadaća Stručne službe je “…obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.”

Na čelu stručne službe je izvršna direktorica Mirjana Markovinović, a uz nju su tu stručna suradnica Nina Kalandrin, te stručni suradnik Mario Stančić. Svi zaposlenici imaju bogato radno iskustvo i mnoge naučene vještine koje su im od velike pomoći u svakodnevnom radu.

Mirjana Markovinović

Diplomirana socijalna radnica. Svoju stručnu karijeru započela je u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica u kojoj je imala prilike raditi u svim referadama, na svim područjima stručnog socijalnog rada. Od 1999. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima stručne tajnice. Taj posao obuhvaća skoro sve poslove koje Savez radi: koordinaciju rada stručne službe, predlaganje projekata, programa i aktivnosti, provođenje i dokumentiranje odobrenih projekata, programa i aktivnosti, pripremu i organizaciju stručnih, edukativnih i promotivnih radionica, skupova i simpozija, pripremu i rad na izdavanju stručnog časopisa, knjiga i drugih publikacija, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti prema udrugama članicama Saveza ali i drugim srodnim udrugama, suradnju s ministarstvima i drugim institucijama i ustanovama i mnoge druge “nevidljive poslove”.
Sudjelovala je na mnogim seminarima, stručnim skupovima i simpozijima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite djece i mladih s invaliditetom te zaštite obitelji.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu civilnog društva kao i u iniciranju i predlaganju projekata kod ministarstava i drugih institucija, kao i višegodišnje iskustvo u upravljanju i provedbi tih projekata.
Posebno do izražaja dolazi njen smisao za organizaciju civilnog društva i odlučnost u provođenju novih ideja te promicanju ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom.
Donošenjem novog statuta Saveza u ožujku 2013. godine postavljena je za izvršnu direktoricu Saveza.


Mario Stančić

Grafički tehničar pripreme. Nakon što je 2002. završio srednju grafičku školu, svoje prvo radno iskustvo započeo je u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci 2004. godine, gdje je dvanaest godina radio na poslovima administratifnog referenta, provedbi projekata i programa. 2009. godine završio osposobljavanje za Operatera na računalu, te 2011. godine za Uredskog operatera. Od 2015. godine tajnik u Zajednici tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i Stručnjak za zaštitu na radu. Od veljače 2018. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima administratora i suradnika na projektima.

Nina Kalandrin

Magistra sociologije i socijalnog rada. Nakon završene jezične gimnazije u Splitu, upisala je, a potom 2013.godine diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te 2016.godine diplomirala i socijalni rad na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Tokom fakulteta bila je demonstratorica na kolegiju „Interpersonalna komunikacija“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada. Volontirala je u udruzi MoST – Split, te je članica udruge SALEC Skupa-Aktivno- Lakše- Centar za Istraživanja, Edukacije i Cjeloživotno obrazovanje. Sudjelovala je na seminarima, simpozijima i edukacija. Na VII Simpoziju socijalnih radnika 2015.godine sudjelovala je kao izlagačica. Od studenog 2017.godine zaposlena je u Savezu kao voditeljica programa.