Stručna služba

Prema Statutu Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, zadaća Stručne službe je “…obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.”

Na čelu stručne službe je izvršna direktorica Mirjana Markovinović, a uz nju su tu stručna suradnica Zrinka Brajnović, te administrativna blagajnica Božana Šurina. Svi zaposlenici imaju bogato radno iskustvo i mnoge naučene vještine koje su im od velike pomoći u svakodnevnom radu.

Mirjana Markovinović

Diplomirana socijalna radnica. Svoju stručnu karijeru započela je u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica u kojoj je imala prilike raditi u svim referadama, na svim područjima stručnog socijalnog rada. Od 1999. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima stručne tajnice. Taj posao obuhvaća skoro sve poslove koje Savez radi: koordinaciju rada stručne službe, predlaganje projekata, programa i aktivnosti, provođenje i dokumentiranje odobrenih projekata, programa i aktivnosti, pripremu i organizaciju stručnih, edukativnih i promotivnih radionica, skupova i simpozija, pripremu i rad na izdavanju stručnog časopisa, knjiga i drugih publikacija, komunikaciju i koordinaciju aktivnosti prema udrugama članicama Saveza ali i drugim srodnim udrugama, suradnju s ministarstvima i drugim institucijama i ustanovama i mnoge druge “nevidljive poslove”.
Sudjelovala je na mnogim seminarima, stručnim skupovima i simpozijima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite djece i mladih s invaliditetom te zaštite obitelji.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu civilnog društva kao i u iniciranju i predlaganju projekata kod ministarstava i drugih institucija, kao i višegodišnje iskustvo u upravljanju i provedbi tih projekata.
Posebno do izražaja dolazi njen smisao za organizaciju civilnog društva i odlučnost u provođenju novih ideja te promicanju ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom.
Donošenjem novog statuta Saveza u ožujku 2013. godine postavljena je za izvršnu direktoricu Saveza.


Zrinka Brajnović

Magistra socijalne politike. Nakon završene jezične gimnazije u Šibeniku, upisala je, a potom 2013.godine i diplomirala socijalni rad na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Na istom fakultetu 2015. stekla je titulu magistre socijalne politike.
Jedan semestar u sklopu Erasmus programa razmjene studenata provela je tijekom akademske godine 2012/13 u Brnu, Češka Republika, na Faculty of Social Studies, Masaryk University.
Tijekom tih 5 mjeseci volontirala je u Caritasovoj kući za osobe s intelektualnim teškoćama. Također, volontirala je  2 godine za redom na Festivalu jednakih mogućnosti. Od srpnja 2015.godine zaposlena je u Savezu kao stručna suradnica.


Božana Šurina

BozanaKomercijalni tehničar. Nakon što je 1985. završila Srednju ekonomsku školu, svoje prvo radno iskustvo započela je u tvrtci ”Končar – Generatori”  1988. godine, gdje je deset godina radila na poslovima platnog prometa, blagajničkim poslovima, poslovima likvidature i obračuna plaće. U razdoblju od 1998. do 2012. godine radila je na administrativnim poslovima vezanim uz poslovanje informatičke tvrtke Solidnet koji su se odnosili na rad i kontakt s kupcima i dobavljačima, fakturiranje, kadrovske poslove, pripremu dokumentacije, poslove nabave i prodaje, kontrolu plaćanja, podršku knjigovodstvenom servisu, te podršku servisnom odjelu. Od 2013. godine radi u Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize na poslovima administrativne blagajnice, koji uključuju fakturiranje, kontrolu plaćanja, podršku knjigovodstvenom servisu, kontrolu i vođenje ulaznih i izlaznih računa, platni promet, blagajničke poslove, obračun plaća te ostale papirnate i nepapirnate uredske poslove.